Archief op 20 november 2019

Tarief IRPF Inkomstenbelasting

In Spanje zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting soms per autonome regio verschillend, zodat de onderstaande tabel slechts een indicatie is van de tarieven. Richtlijn: Belastbaar bedrag aan inkomsten in Euro Tarief Van 0 tot 12.450 19,0% Van 12.450 tot 20.200 24,0% Van 20.200 tot 35.200 30,0% Van 35.200 tot 60.000 37,0% Van 60.000 tot ???? 45,0% Vanaf een bepaald per autonome regio verschillend bedrag bestaat er een hoger tarief. Dat kan zijn vanaf 60.000 Euro, 120.000 Euro of 175.000 Euro. En de daarbij behorende maximale tarieven variëren daarbij van…

Meer lezen

Spaanse inkomstenbelasting

Wanneer U in Spanje belastingplichtig bent dan dient U individuele aangifte inkomstenbelasting te doen. Iedere belastingplichtige dient in Spanje zijn eigen inkomstenbelasting in te vullen. Belastingplichtigen, die in Spanje echter ingezetene zijn en tot een gezinseenheid behoren kunnen er voor kiezen om een individuele of een gezamenlijke aangifte te doen.  Deze keuze kunt U jaarlijks doen. Definitie gezinseenheid Een gezinseenheid kan bestaan uit.- - Niet-wettig gescheiden echtgenoten - Echtgenoten plus eventueel hun minderjarigen kinderen (uitgezonderd de kinderen, die met toestemming van hun ouders financieel onafhankelijk van hun ouders leven) -…

Meer lezen

Loonbelasting en Afdracht Social Lasten

Retenciones Loonbelasting zoals men die kent in Nederland is er niet in Spanje, hoewel er wel een vergelijkbaar systeem is, de zgn retenciones. De werkgever houdt een dusdanig bedrag aan belasting in, dat als er geen bijzondere omstandigheden zijn, er aan het eind van het jaar geen belasting terug te vorderen is, noch een bedrag achteraf betaald behoeft te worden. Deze inhouding dient per kwartaal aangegeven te worden en betaald te worden. Voor grote bedrijven dient men maandelijks aan te geven en te betalen. Afdracht Sociale lasten Er wordt ongeveer…

Meer lezen

Verplichte BTW registratie in Spanje

Als je als online aanbieder van goederen of diensten per jaar meer dan 35.000 Euro in Spanje verkoopt, dan moet je verplicht een Spaans btw nummer hebben en dus btw aangifte doen. In Nederland is dit bedrag veel hoger, namelijk 100.000 Euro, maar in Spanje ligt deze grens net zoals in België op 35.000 Euro. Men moet alleen Spaanse BTW berekend te worden als de verkopen plaatsvinden aan particulieren of aan instellingen of bedrijven die niet BTW plichtig zijn. Als er verkocht wordt aan gewone BTW plichtige bedrijven, dan is…

Meer lezen

Internationaal Spaans BTW nummer

Internationaal BTW nummer Spanje Spaanse vennootschappen dienen te beschikken over een ‘Fiscaal Identificatie Nummer’ (NIE, NIF of CIF nummer). Dit fiscale nummer is tevens uw BTW nummer, echter om internationaal zaken te doen, moet dit fiscale nummer ingeschreven zijn in een speciaal register, zodat het fiscale nummer internationaal herkend kan worden. Als u internationaal zaken wilt doen, dient u zich aan te melden bij de Spaanse fiscus. Deze dient het nationale BTW nummer in het internationale systeem te registreren zodat dit voor buitenlandse bedrijven controleerbaar is en in (electronische) belastingaangiften…

Meer lezen

Boekenonderzoek

Vroeger kwam een belastinginspecteur periodiek langs, als u weer ‘aan de beurt’ was. Tegenwoordig is er vaker een speciale aanleiding voor een controle. Maar wat kan een aanleiding zijn? Aangifte De meest recente aangiften kunnen aanleiding zijn om een onderzoek in te stellen. Het kan ook zijn dat u al eens eerder een controle heeft gehad en daarbij afspraken heeft gemaakt voor nieuwe controle. Andere bronnen Wanneer gegevens op de aangifte afwijken van de gegevens die de Belastingdienst via een andere bron heeft verkregen, kunt u een bezoek verwachten. Dit…

Meer lezen

Inleiding internationaal verhuizen en Douane

Verhuist u naar Nederland? Dan mag u in het algemeen uw verhuisgoederen zonder betaling van belasting meenemen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het maakt verschil of u naar Nederland verhuist vanuit een EU-land of een niet-EU-land. Verhuist u uit Nederland naar een ander land? Dan zijn er ook regels waaraan u zich moet houden. U verhuist naar Nederland vanuit een EU land U verhuist vanuit Nederland Verhuist u naar Nederland? Dan moet u in het land van vertrek vaak ook een aantal zaken regelen voor het uitvoeren van uw…

Meer lezen

Buitenlands rekeningnummer doorgeven of wijzigen

U wilt uw buitenlandse rekeningnummer aan de Nederlandse overheid doorgeven. De reden daarvoor kan verschillend zijn: U hebt een brief gekregen omdat u geld terugkrijgt. In de brief vraagt men u om het rekeningnummer waarop ze het geld kunnen uitbetalen. Uw rekeningnummer is veranderd en u wilt dit doorgeven, bijvoorbeeld voor teruggaaf inkomstenbelasting. Hoe u dat doet hangt er vanaf of u particulier bent of ondernemer: Particulier Gaat het om een rekeningnummer voor toeslagen of inkomstenbelasting/bijdrage Zorgverzekeringswet én is het nieuwe nummer een IBAN (rekeningnummer)? Dan kunt u het net als…

Meer lezen

Opgaaf wereldinkomen

Met het formulier Opgaaf wereldinkomen geeft u uw wereldinkomen aan door. U ontvangt dit formulier alleen, als u of uw toeslagpartner in een jaar buiten Nederland woonde, en een toeslag ontving, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hebt u een partner? Dan krijgt hij meestal ook een ‘Opgaaf wereldinkomen’. U hoeft zijn gegevens dus niet in te vullen op uw formulier. Vermeld alleen uw eigen inkomensgegevens en aftrekposten. Met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ doet…

Meer lezen

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw persoonlijke situatie? Kijk dan of deze wijziging gevolgen heeft voor uw voorlopige aanslag, en hoe u de wijziging van uw voorlopige aanslag doorgeeft. Geef uw wijzigingen altijd door. Als uw voorlopige aanslag te laag is, moet u na afloop van het jaar bijbetalen. Bovendien moet u dan belastingrente betalen. Maandelijks belasting terugkrijgen of betalen Betaalt u maandelijks belasting of krijgt u maandelijks belasting terug? Geef uw wijziging(en) dan door met het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen'. U kunt dit formulier online bestellen. U vult…

Meer lezen

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021