Categorie op Bedrijven

Administratie voor zelfstandigen

  In het kader van de inkomstenbelasting, art. 104 van de LIRPF en art. 68 van de RIRPF, wordt aangegeven, wat de administratieve voorschriften zijn wanneer particulieren bedrijfsactiviteiten uitoefenen. Wanneer iemand bedrijfsactiviteiten of zakelijke of beroepsactiviteiten uitoefent is men vanaf 1 januari 2020 verplicht om een verkoop- en inkomstenboek, aankoop- en uitgavenboek en beleggingsboek bij te houden. Dit is ook van toepassing als men geen commerciële activiteiten uitoefent. Vanaf dan moet men in de boeken van omzet en inkomsten en aankopen en uitgaven het belastingidentificatienummer van de tegenpartij registreren. Het…

Meer lezen

Tarief IRPF Inkomstenbelasting

In Spanje zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting soms per autonome regio verschillend, zodat de onderstaande tabel slechts een indicatie is van de tarieven. Richtlijn: Belastbaar bedrag aan netto inkomsten in Euro Tarief Van 0 tot 12.450 19,0% Van 12.450 tot 20.200 24,0% Van 20.200 tot 35.200 30,0% Van 35.200 tot 60.000 37,0% Van 60.000 tot 300.000 45,0% 300.000 en meer 47,0% Vanaf een bepaald per autonome regio verschillend bedrag bestaat er een hoger tarief. Dat kan zijn vanaf 60.000 Euro, 120.000 Euro of 175.000 Euro. En de daarbij behorende…

Meer lezen

Loonbelasting en Afdracht Social Lasten

Retenciones Loonbelasting zoals men die kent in Nederland is er niet in Spanje, hoewel er wel een vergelijkbaar systeem is, de zgn retenciones. De werkgever houdt een dusdanig bedrag aan belasting in, dat als er geen bijzondere omstandigheden zijn, er aan het eind van het jaar geen belasting terug te vorderen is, noch een bedrag achteraf betaald behoeft te worden. Deze inhouding dient per kwartaal aangegeven te worden en betaald te worden. Voor grote bedrijven dient men maandelijks aan te geven en te betalen. Afdracht Sociale lasten Er wordt ongeveer…

Meer lezen

Verplichte BTW registratie in Spanje

Als je als online aanbieder van goederen of diensten per jaar meer dan 35.000 Euro in Spanje verkoopt, dan moet je verplicht een Spaans btw nummer hebben en dus btw aangifte doen. In Nederland is dit bedrag veel hoger, namelijk 100.000 Euro, maar in Spanje ligt deze grens net zoals in België op 35.000 Euro. Men moet alleen Spaanse BTW berekenen worden als de verkopen plaatsvinden aan particulieren of aan instellingen of bedrijven die niet BTW plichtig zijn. Als er verkocht wordt aan gewone BTW plichtige bedrijven, dan is de…

Meer lezen

Internationaal Spaans BTW nummer

Internationaal BTW nummer Spanje Spaanse vennootschappen dienen te beschikken over een ‘Fiscaal Identificatie Nummer’ (NIE, NIF of CIF nummer). Dit fiscale nummer is tevens uw BTW nummer, echter om internationaal zaken te doen, moet dit fiscale nummer ingeschreven zijn in een speciaal register, zodat het fiscale nummer internationaal herkend kan worden. Als u internationaal zaken wilt doen, dient u zich aan te melden bij de Spaanse fiscus. Deze dient het nationale BTW nummer in het internationale systeem te registreren zodat dit voor buitenlandse bedrijven controleerbaar is en in (electronische) belastingaangiften…

Meer lezen

Boekenonderzoek

Vroeger kwam een belastinginspecteur periodiek langs, als u weer ‘aan de beurt’ was. Tegenwoordig is er vaker een speciale aanleiding voor een controle. Maar wat kan een aanleiding zijn? Aangifte De meest recente aangiften kunnen aanleiding zijn om een onderzoek in te stellen. Het kan ook zijn dat u al eens eerder een controle heeft gehad en daarbij afspraken heeft gemaakt voor nieuwe controle. Andere bronnen Wanneer gegevens op de aangifte afwijken van de gegevens die de Belastingdienst via een andere bron heeft verkregen, kunt u een bezoek verwachten. Dit…

Meer lezen

Omzetbelasting : IVA

Wie is er belastingplichtig voor de IVA ? Alle natuurlijke of rechtspersonen, ingezetenen of niet-ingezetenen, die zelfstandige en onafhankelijke commerciële activiteiten verrichten zijn verplicht IVA-aangifte te doen. Voor de IVA-registratie en aangifte gebruikt men in Spanje het normale belastingnummer, dat o.a. ook voor de inkomstenbelasting van toepassing is. Dus uw NIE nummer (voor particuliere niet Spanjaarden) of het CIF nummer (fiscaal nummer van een rechtspersoon) is ook uw IVA / BTW nummer. De IVA moet ieder kwartaal aangegeven worden.Er zijn bedrijven die ieder maand IVA moeten aangeven (zie verderop in…

Meer lezen

Belastingen voor bedrijven

Vennootschapsbelasting (Impuesto de Sociedades) Het standaard tarief van de vennootschapsbelasting in Spanje is 25%. Voor kleine bedrijven met een omzet minder dan 1.000.000 per jaar is het tarief 23% Meerdere bedrijven die tot een groep behoren en die toch onder de 1 miljoen omzet blijven betalen ook 23%. Speciale belastingtarieven zijn verschuldigd voor bijzondere bedrijven zoals: beleggingsfondsen ziekenfondsen coöperaties (met uitzondering van capital gains)  non-profit instellingen  en nieuwe bedrijven (eerste 2 winstgevende jaren 15%) onder voorwaarden, echter niet voor al bestaande buitenlandse bedrijven die een Spaans bedrijf oprichten. Spaanse binnenlandse…

Meer lezen

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021