Boekenonderzoek

Boekenonderzoek

Vroeger kwam een belastinginspecteur periodiek langs, als u weer ‘aan de beurt’ was. Tegenwoordig is er vaker een speciale aanleiding voor een controle. Maar wat kan een aanleiding zijn?

Aangifte
De meest recente aangiften kunnen aanleiding zijn om een onderzoek in te stellen. Het kan ook zijn dat u al eens eerder een controle heeft gehad en daarbij afspraken heeft gemaakt voor nieuwe controle.

Andere bronnen
Wanneer gegevens op de aangifte afwijken van de gegevens die de Belastingdienst via een andere bron heeft verkregen, kunt u een bezoek verwachten. Dit heet een zogenaamde renseignement. Ook klikbrieven van boze werknemers of gestrande liefdes kunnen reden zijn voor het instellen van een boekenonderzoek.

Afwijking
Als uw cijfers afwijken van de gemiddelden in de branche waarin u werkt, kan de Belastingdienst langskomen om opheldering te vragen. Bijvoorbeeld als de verhouding tussen personeelskosten en omzet afwijkt, of de omzet ten opzichte van de inkoop afwijkt van wat gebruikelijk is in uw branche.

Startende ondernemer
Startende ondernemers krijgen ook vaak een startersbezoek. Dat is niet echt een boekencontrole. De Belastingdienstmedewerker, kijkt vooral of uw onderneming wat de belastingen betreft min of meer ‘volgens het boekje’ draait. Ook als u een btw nummer voor invoer of uitvoer van goederen of diensten aanvraagt, krijgt u bijna zeker een bezoek voor een controle, met name om te kijken of u wel een echt bedrijf bent en niet een papieren “nep”bedrijf.

Derdenonderzoek
Het kan zijn dat de Belastingdienst bij u langskomt om gegevens en inlichtingen in te winnen voor de controle bij een ander bedrijf. U wordt dan gevraagd om gegevens die van belang zijn voor het onderzoek bij dat andere bedrijf.

 

Reacties zijn gesloten.

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021