Categorie op Algemeen

Nederlandse aangifte gedaan?

Let in augustus op, als u Nederlandse belastingaangifte hebt gedaan over 2021: mogelijk extra voordeel in box 3 voor sparen en beleggen Vanaf augustus krijgen belastingplichtigen die afgelopen voorjaar in Nederland aangifte hebben gedaan over het jaar 2021, nog te maken met een staartje van de vermogensheffing in box 3. De berekening van de vermogensheffing in box 3 wordt namelijk nog aangepast en vanaf augustus moet de software van de Belastingdienst daarop zijn ingericht. Het kan met name voor fiscale partners lonen om na te gaan of er nog extra…

Meer lezen

Administratie voor zelfstandigen

  In het kader van de inkomstenbelasting, art. 104 van de LIRPF en art. 68 van de RIRPF, wordt aangegeven, wat de administratieve voorschriften zijn wanneer particulieren bedrijfsactiviteiten uitoefenen. Wanneer iemand bedrijfsactiviteiten of zakelijke of beroepsactiviteiten uitoefent is men vanaf 1 januari 2020 verplicht om een verkoop- en inkomstenboek, aankoop- en uitgavenboek en beleggingsboek bij te houden. Dit is ook van toepassing als men geen commerciële activiteiten uitoefent. Vanaf dan moet men in de boeken van omzet en inkomsten en aankopen en uitgaven het belastingidentificatienummer van de tegenpartij registreren. Het…

Meer lezen

Aangifte inkomsten- en vermogensbelasting

Aangifte inkomsten- en vermogensbelasting   Spanje | 2021 betreft aangifte over het jaar 2020   Vergeet niet om de stukken voor de aangifte 2020 aan ons toe te zenden. Deze aangifte moet voor 25 juni 2021 ingeleverd zijn. Om dit tijdig te kunnen doen, moeten wij uw stukken voor 15 mei a.s. ontvangen hebben, zodat wij voldoende tijd hebben om uw stukken te verwerken en tijdig aangifte te kunnen doen. Deze aangifte moet alleen door fiscaal residenten gedaan worden. Fiscaal residenten in Spanje zijn alle inwoners die meer dan 183…

Meer lezen

Erf- en schenkbelasting

LET OP SVP ! In Spanje is de ontvanger erf- en schenkbelasting verschuldigd, dus niet de schenker of overledene. Belangrijk is niet alleen de familiegraad, maar ook welk vermogen de begunstigde heeft. De onderstaande tabel is de belasting tarief/tabel, waarvan het betreffende tarief nog vermenigvuldigd moet worden met een factor volgens de hierna vermelde tabel. Belastbaar bedrag Te betalen belasting Van € Tot € Tarief % Start schaalbedrag € 0 7.993 7.65 0 >7.993 15.980 8.50 611 >15.980 23.968 9.35 1.290 >23.968 31.955 10.20 2.037 >31.955 39.943 11.05 2.851 >39.943…

Meer lezen

Vermogensbelasting

Onderstaand de algemene tabel voor de vermogensbelasting in Spanje. In de opgave van vermogen dient ook alle vermogen buiten Spanje (dus bijvoorbeeld Nederland of België) te worden opgegeven. Deze tabel kan ook per regio weer verschillen, zoals we gewend zijn in Spanje waar elke regio weer een ander afwijkend tarief kan rekenen. Belastbaar bedrag Te betalen belasting Van € Tot € Tarief % Startbedrag € 0 167.129 0,20 0 167.129,01 334.253 0,30 334 334.253,01 668.500 0,50 836 668.500,01 1.337.000 0,90 2.507 1.337.000,01 2.675.000 1,30 8.523 2.675.000,01 5.347.998 1,70 25.904 5.347.998,01…

Meer lezen

Tarief IRPF Inkomstenbelasting

In Spanje zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting soms per autonome regio verschillend, zodat de onderstaande tabel slechts een indicatie is van de tarieven. Richtlijn: Belastbaar bedrag aan netto inkomsten in Euro Tarief Van 0 tot 12.450 19,0% Van 12.450 tot 20.200 24,0% Van 20.200 tot 35.200 30,0% Van 35.200 tot 60.000 37,0% Van 60.000 tot 300.000 45,0% 300.000 en meer 47,0% Vanaf een bepaald per autonome regio verschillend bedrag bestaat er een hoger tarief. Dat kan zijn vanaf 60.000 Euro, 120.000 Euro of 175.000 Euro. En de daarbij behorende…

Meer lezen

Spaanse inkomstenbelasting

Wanneer U in Spanje belastingplichtig bent dan dient U individuele aangifte inkomstenbelasting te doen. Iedere belastingplichtige dient in Spanje zijn eigen inkomstenbelasting in te vullen. Belastingplichtigen, die in Spanje echter ingezetene zijn en tot een gezinseenheid behoren kunnen er voor kiezen om een individuele of een gezamenlijke aangifte te doen.  Deze keuze kunt U jaarlijks doen. Definitie gezinseenheid Een gezinseenheid kan bestaan uit.- - Niet-wettig gescheiden echtgenoten - Echtgenoten plus eventueel hun minderjarigen kinderen (uitgezonderd de kinderen, die met toestemming van hun ouders financieel onafhankelijk van hun ouders leven) -…

Meer lezen

Verhuizen naar Spanje

Als u niet meer in Nederland woont, maar in Spanje, of u gaat in Spanje wonen, dan moet u het nieuwe adres aan de Nederlandse belastingdienst doorgeven. U geeft dan uw adreswijziging door met het formulier Adreswijziging buiten Nederland doorgeven. Vul het formulier in, druk het af, zet uw handtekening erop en verstuur het. Het adres staat op het formulier. Zodra de Nederlandse belastingdienst uw wijziging binnen heeft, duurt de verwerking ervan nog ongeveer 3 weken. (bron belastingdienst) Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !

Meer lezen

Vertrek naar Spanje en de gevolgen voor de Nederlandse belastingen en sociale verzekeringen

Wanneer U zich voor kortere of langere tijd in Spanje vestigt dan kan dat gevolgen hebben voor de belasting- en premieheffing in Nederland. Om nu te bepalen waar U precies belastingplichtig bent is het "woonplaats principe" van groot belang. belastingplicht Woont U in Nederland, dan wordt U als binnenlands belastingplichtige beschouwd en bent U belastingplichtig over Uw gehele wereidinkomen. Het salaris, dat U in het buitenland verdient, de behaalde rente op buitenlandse bankrekeningen, inkomsten en huurwaardeforfait betreffende Uw huis in het buitenland en eventuele andere buitenlandse inkomsten moet U op…

Meer lezen

Overzicht belastingen

Het Spaanse Belastingenstelsel bestaat uit twee soorten belastingen: De directe of persoonlijke belastingen: - Deze belastingen hebben betrekking op het vermogen en het genoten inkomen. Onder deze categorie vallen de Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas IRPF), Vennootschapsbelastingen (Impuesto de Sociedades), Belastingen op Donaties (Impuesto de Donaciones) en de Vermogensbelasting (Impuesto de Patrimonio). De indirecte belastingen: - Deze belastingen worden geheven over het handelsverkeer, de consumptie van goederen en diensten en de bestede inkomens. Hieronder vallen de BTW (Impuesto sobre el Valor Añadido IVA), Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre Transmisiones…

Meer lezen

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021