Model 720

Model 720

VERMOGEN BUITEN SPANJE

Ieder jaar moet u als resident in Spanje model 720 invullen.

Model 720 is een informatieve aangifte met betrekking tot uw vermogen buiten Spanje.

Dus alle gelden bij banken, beleggingsinstellingen, stichtingen etc., maar ook boten, onroerend goed, aandelen, obligaties etc. die u buiten Spanje heeft, dus o.a. in Nederland en België.

Niet of te laat opgeven van uw vermogen buiten Spanje kan tot grote boetes en vorderingen aanleiding geven, terwijl tijdig en juist opgeven niet hoeft te leiden tot enige belastingheffing.

Daarom adviseren wij u met klem om middels onze vragenlijst na te gaan of u aangifte zou moeten doen van uw vermogen buiten Spanje.

U kunt deze vragenlijst na invulling aan ons toezenden (liefst per e-mail), waarna wij beoordelen of u wel of niet een aangifte moet doen

Voor de beoordeling van de vragenlijst en het advies of u wel of niet een aangifte moet doen berekenen wij u een bedrag van 45,- Euro exclusief 21% btw.

Indien blijkt, dat u inderdaad aangifte moet doen, dan berekenen wij u de kosten voor de aangifte model 720 door conform onze tarievenlijst en wordt het bovengenoemde bedrag voor de beoordeling verrekend met dit tarief. U krijgt dan de genoemde 45 Euro terug.

Wij hebben de vragenlijst zo eenvoudig mogelijk gehouden, zodat u in korte tijd de vragen kunt invullen.

Mocht u aangifte moeten doen, dan zullen wij u om aanvullende documentatie vragen.

De juiste en volledige opgave van buitenlands vermogen heeft geen fiscale gevolgen, behalve dat u deze vermogensbestanddelen ook dient te verwerken in de aangifte voor de inkomstenbelasting met betrekking tot inkomsten uit dit vermogen, en eventueel dient te vermelden bij uw totale vermogen.

Vergeet a.u.b. niet dat de Spaanse fiscus samenwerkt met bijna alle buitenlandse belastingdiensten, banken etc. zodat zij goed op de hoogte is van eventuele buitenlandse bezittingen.

Niet opgeven van dergelijke vermogens zal aanleiding zijn tot zeer hoge boetes.

Indien u in vorige jaren dit vermogen niet heeft opgegeven is het zeer verstandig om direct contact met ons op te nemen, om te bezien of alsnog aangeven aan te raden is.

Het blijft natuurlijk altijd uw eigen verantwoordelijkheid om deze vragenlijst volledig in te vullen en het blijft uw beslissing om wel of geen aangifte te doen.

Als uw totale vermogen in het buitenland (dus buiten Spanje) minder dan 50.000 Euro bedraagt, hoeft u de vragenlijst niet in te vullen.

Let hierbij wel op indien er een vermogensbestanddeel is ter hoogte van 50.000 Euro of meer waarin u een deel aan rechten heeft dan dient u dit ook aan te geven.

Gebruik ons contactformulier om een vragenlijst bij ons aan te vragen

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021