Loonbelasting en Afdracht Social Lasten

Loonbelasting en Afdracht Social Lasten

Retenciones

Loonbelasting zoals men die kent in Nederland is er niet in Spanje, hoewel er wel een vergelijkbaar systeem is, de zgn retenciones.

De werkgever houdt een dusdanig bedrag aan belasting in, dat als er geen bijzondere omstandigheden zijn, er aan het eind van het jaar geen belasting terug te vorderen is, noch een bedrag achteraf betaald behoeft te worden.

Deze inhouding dient per kwartaal aangegeven te worden en betaald te worden. Voor grote bedrijven dient men maandelijks aan te geven en te betalen.

Afdracht Sociale lasten

Er wordt ongeveer 38% aan sociale premies geheven over het salaris van een werknemer, waarvan zo’n 32% door de werkgever betaald moet worden en de rest wordt ingehouden op het salaris van de werknemer en doorbetaald moet worden aan de instanties.

De grens waarover premies betaald moeten worden bedraagt ongeveer 45.000 Euro, waarbij de premies maandelijks moeten worden afgedragen

De hier genoemde percentages zijn ramingen en kunnen in de praktijk enigszins afwijken afhankelijk van persoonlijke omstandigheden,  bestaande CAO’s en andere lokale factoren.

Salarisadministratie

Als je iets niet zelf moet doen als ondernemer in Spanje is dat de salarisadministratie.

Neem contact op met Accountnet om u goed te laten voorlichten en een offerte te ontvangen voor de salarisadministratie.

 

Reacties zijn gesloten.

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021