Inleiding internationaal verhuizen en Douane

Inleiding internationaal verhuizen en Douane

Verhuist u naar Nederland? Dan mag u in het algemeen uw verhuisgoederen zonder betaling van belasting meenemen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het maakt verschil of u naar Nederland verhuist vanuit een EU-land of een niet-EU-land.

Verhuist u uit Nederland naar een ander land? Dan zijn er ook regels waaraan u zich moet houden.

Verhuist u naar Nederland? Dan moet u in het land van vertrek vaak ook een aantal zaken regelen voor het uitvoeren van uw verhuisboedel. Informeer daarom op tijd bij de autoriteiten van het land van vertrek of bij uw verhuisbedrijf.

Wat zijn verhuisgoederen of persoonlijke goederen?

Verhuisgoederen of persoonlijke goederen zijn goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik door u of uw gezin. Het zijn vooral roerende goederen (zoals meubels en kasten) en voorwerpen, vervoermiddelen voor particulier gebruik, huishoudelijke voorraden voor normaal huishoudelijk gebruik, kleine huisdieren en rijdieren, draagbare instrumenten voor de uitoefening van een beroep, enzovoort.

Goederen die bestemd zijn voor werkzaamheden als fabrikant, handelaar of dienstverlener vallen niet onder de verhuisgoederen of persoonlijke goederen.

Reacties zijn gesloten.

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021