Opgaaf wereldinkomen

Opgaaf wereldinkomen

Met het formulier Opgaaf wereldinkomen geeft u uw wereldinkomen aan door. U ontvangt dit formulier alleen, als u of uw toeslagpartner in een jaar buiten Nederland woonde, en een toeslag ontving, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Hebt u een partner? Dan krijgt hij meestal ook een ‘Opgaaf wereldinkomen’. U hoeft zijn gegevens dus niet in te vullen op uw formulier. Vermeld alleen uw eigen inkomensgegevens en aftrekposten.

Met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ doet u geen aangifte voor de inkomstenbelasting. Hebt u bericht gehad dat u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en eventueel aangifte inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) moet doen? Doe dan aangifte met de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen.

Geef daarnaast uw wereldinkomen door met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’.

Wat is mijn wereldinkomen?

Uw wereldinkomen is uw totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen. Dit is het inkomen dat u in of vanuit Nederland hebt, en daarbij opgeteld uw niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld uw arbeidsinkomen of vermogen in een ander land dan Nederland).

Waarom moet ik mijn wereldinkomen opgeven?

Als u een formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ krijgt toegestuurd, moet u uw wereldinkomen opgeven. Met uw wereldinkomen worden de volgende bedragen bepaald:

 • definitieve bedrag van uw toeslag
  Met het wereldinkomen wordt de definitieve hoogte van uw toeslag bepaalt. Geeft u uw wereldinkomen niet op, dan stopt de overheid de toeslag(en) die u of uw eventuele toeslagpartner ontvangen. U moet deze toeslag(en) dan terugbetalen. De toeslag die u elke maand krijgt is een voorlopig bedrag.
 • definitieve buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Met uw wereldinkomen bepaalt het CAK de definitieve buitenlandbijdrage Zvw, als u of een gezinslid buiten Nederland woonde. De buitenlandbijdrage Zvw die uw uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, UWV of uw pensioenfonds) inhoudt op uw uitkering en afdraagt aan het CAK, is een voorlopig bedrag.
 • tegemoetkoming van het CAK
  Het CAK gebruikt uw wereldinkomen voor het vaststellen van uw tegemoetkoming.

Wat gebeurt er met mijn opgaaf?

Nadat men uw opgaaf wereldinkomen heeft ontvangen, krijgt u een beschikking ‘Niet in Nederland belastbaar inkomen (NiNbi)’. Op deze beschikking staat uw wereldinkomen, dat bestaat uit:

 • uw in Nederland belastbaar loon of uw verzamelinkomen
 • uw niet in Nederland belastbaar inkomen

Met de informatie over het wereldinkomen van u en uw partner bepaalt men de definitieve hoogte van uw toeslag(en). En daarnaast gaat deze informatie naar het Zorginstituut Nederland en het CAK. Zij bepalen hiermee de definitieve hoogte van uw bijdrage.

 

Reacties zijn gesloten.

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021