Alle berichten door op webadmin

Nederlandse aangifte gedaan?

Let in augustus op, als u Nederlandse belastingaangifte hebt gedaan over 2021: mogelijk extra voordeel in box 3 voor sparen en beleggen Vanaf augustus krijgen belastingplichtigen die afgelopen voorjaar in Nederland aangifte hebben gedaan over het jaar 2021, nog te maken met een staartje van de vermogensheffing in box 3. De berekening van de vermogensheffing in box 3 wordt namelijk nog aangepast en vanaf augustus moet de software van de Belastingdienst daarop zijn ingericht. Het kan met name voor fiscale partners lonen om na te gaan of er nog extra…

Meer lezen

Model 720

VERMOGEN BUITEN SPANJE Ieder jaar moet u als resident in Spanje model 720 invullen. Model 720 is een informatieve aangifte met betrekking tot uw vermogen buiten Spanje. Dus alle gelden bij banken, beleggingsinstellingen, stichtingen etc., maar ook boten, onroerend goed, aandelen, obligaties etc. die u buiten Spanje heeft, dus o.a. in Nederland en België. Niet of te laat opgeven van uw vermogen buiten Spanje kan tot grote boetes en vorderingen aanleiding geven, terwijl tijdig en juist opgeven niet hoeft te leiden tot enige belastingheffing. Daarom adviseren wij u met klem…

Meer lezen

Administratie voor zelfstandigen

  In het kader van de inkomstenbelasting, art. 104 van de LIRPF en art. 68 van de RIRPF, wordt aangegeven, wat de administratieve voorschriften zijn wanneer particulieren bedrijfsactiviteiten uitoefenen. Wanneer iemand bedrijfsactiviteiten of zakelijke of beroepsactiviteiten uitoefent is men vanaf 1 januari 2020 verplicht om een verkoop- en inkomstenboek, aankoop- en uitgavenboek en beleggingsboek bij te houden. Dit is ook van toepassing als men geen commerciële activiteiten uitoefent. Vanaf dan moet men in de boeken van omzet en inkomsten en aankopen en uitgaven het belastingidentificatienummer van de tegenpartij registreren. Het…

Meer lezen

Aangifte inkomsten- en vermogensbelasting

Aangifte inkomsten- en vermogensbelasting   Spanje | 2021 betreft aangifte over het jaar 2020   Vergeet niet om de stukken voor de aangifte 2020 aan ons toe te zenden. Deze aangifte moet voor 25 juni 2021 ingeleverd zijn. Om dit tijdig te kunnen doen, moeten wij uw stukken voor 15 mei a.s. ontvangen hebben, zodat wij voldoende tijd hebben om uw stukken te verwerken en tijdig aangifte te kunnen doen. Deze aangifte moet alleen door fiscaal residenten gedaan worden. Fiscaal residenten in Spanje zijn alle inwoners die meer dan 183…

Meer lezen

Erf- en schenkbelasting

LET OP SVP ! In Spanje is de ontvanger erf- en schenkbelasting verschuldigd, dus niet de schenker of overledene. Belangrijk is niet alleen de familiegraad, maar ook welk vermogen de begunstigde heeft. De onderstaande tabel is de belasting tarief/tabel, waarvan het betreffende tarief nog vermenigvuldigd moet worden met een factor volgens de hierna vermelde tabel. Belastbaar bedrag Te betalen belasting Van € Tot € Tarief % Start schaalbedrag € 0 7.993 7.65 0 >7.993 15.980 8.50 611 >15.980 23.968 9.35 1.290 >23.968 31.955 10.20 2.037 >31.955 39.943 11.05 2.851 >39.943…

Meer lezen

Vermogensbelasting

Onderstaand de algemene tabel voor de vermogensbelasting in Spanje. In de opgave van vermogen dient ook alle vermogen buiten Spanje (dus bijvoorbeeld Nederland of België) te worden opgegeven. Deze tabel kan ook per regio weer verschillen, zoals we gewend zijn in Spanje waar elke regio weer een ander afwijkend tarief kan rekenen. Belastbaar bedrag Te betalen belasting Van € Tot € Tarief % Startbedrag € 0 167.129 0,20 0 167.129,01 334.253 0,30 334 334.253,01 668.500 0,50 836 668.500,01 1.337.000 0,90 2.507 1.337.000,01 2.675.000 1,30 8.523 2.675.000,01 5.347.998 1,70 25.904 5.347.998,01…

Meer lezen

Tarief IRPF Inkomstenbelasting

In Spanje zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting soms per autonome regio verschillend, zodat de onderstaande tabel slechts een indicatie is van de tarieven. Richtlijn: Belastbaar bedrag aan netto inkomsten in Euro Tarief Van 0 tot 12.450 19,0% Van 12.450 tot 20.200 24,0% Van 20.200 tot 35.200 30,0% Van 35.200 tot 60.000 37,0% Van 60.000 tot 300.000 45,0% 300.000 en meer 47,0% Vanaf een bepaald per autonome regio verschillend bedrag bestaat er een hoger tarief. Dat kan zijn vanaf 60.000 Euro, 120.000 Euro of 175.000 Euro. En de daarbij behorende…

Meer lezen

Spaanse inkomstenbelasting

Wanneer U in Spanje belastingplichtig bent dan dient U individuele aangifte inkomstenbelasting te doen. Iedere belastingplichtige dient in Spanje zijn eigen inkomstenbelasting in te vullen. Belastingplichtigen, die in Spanje echter ingezetene zijn en tot een gezinseenheid behoren kunnen er voor kiezen om een individuele of een gezamenlijke aangifte te doen.  Deze keuze kunt U jaarlijks doen. Definitie gezinseenheid Een gezinseenheid kan bestaan uit.- - Niet-wettig gescheiden echtgenoten - Echtgenoten plus eventueel hun minderjarigen kinderen (uitgezonderd de kinderen, die met toestemming van hun ouders financieel onafhankelijk van hun ouders leven) -…

Meer lezen

Loonbelasting en Afdracht Social Lasten

Retenciones Loonbelasting zoals men die kent in Nederland is er niet in Spanje, hoewel er wel een vergelijkbaar systeem is, de zgn retenciones. De werkgever houdt een dusdanig bedrag aan belasting in, dat als er geen bijzondere omstandigheden zijn, er aan het eind van het jaar geen belasting terug te vorderen is, noch een bedrag achteraf betaald behoeft te worden. Deze inhouding dient per kwartaal aangegeven te worden en betaald te worden. Voor grote bedrijven dient men maandelijks aan te geven en te betalen. Afdracht Sociale lasten Er wordt ongeveer…

Meer lezen

Verplichte BTW registratie in Spanje

Als je als online aanbieder van goederen of diensten per jaar meer dan 35.000 Euro in Spanje verkoopt, dan moet je verplicht een Spaans btw nummer hebben en dus btw aangifte doen. In Nederland is dit bedrag veel hoger, namelijk 100.000 Euro, maar in Spanje ligt deze grens net zoals in België op 35.000 Euro. Men moet alleen Spaanse BTW berekenen worden als de verkopen plaatsvinden aan particulieren of aan instellingen of bedrijven die niet BTW plichtig zijn. Als er verkocht wordt aan gewone BTW plichtige bedrijven, dan is de…

Meer lezen

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021