Categorie op Nederlandse belastingen

Nederlandse aangifte gedaan?

Let in augustus op, als u Nederlandse belastingaangifte hebt gedaan over 2021: mogelijk extra voordeel in box 3 voor sparen en beleggen Vanaf augustus krijgen belastingplichtigen die afgelopen voorjaar in Nederland aangifte hebben gedaan over het jaar 2021, nog te maken met een staartje van de vermogensheffing in box 3. De berekening van de vermogensheffing in box 3 wordt namelijk nog aangepast en vanaf augustus moet de software van de Belastingdienst daarop zijn ingericht. Het kan met name voor fiscale partners lonen om na te gaan of er nog extra…

Meer lezen

Inleiding internationaal verhuizen en Douane

Verhuist u naar Nederland? Dan mag u in het algemeen uw verhuisgoederen zonder betaling van belasting meenemen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het maakt verschil of u naar Nederland verhuist vanuit een EU-land of een niet-EU-land. Verhuist u uit Nederland naar een ander land? Dan zijn er ook regels waaraan u zich moet houden. U verhuist naar Nederland vanuit een EU land U verhuist vanuit Nederland Verhuist u naar Nederland? Dan moet u in het land van vertrek vaak ook een aantal zaken regelen voor het uitvoeren van uw…

Meer lezen

Buitenlands rekeningnummer doorgeven of wijzigen

U wilt uw buitenlandse rekeningnummer aan de Nederlandse overheid doorgeven. De reden daarvoor kan verschillend zijn: U hebt een brief gekregen omdat u geld terugkrijgt. In de brief vraagt men u om het rekeningnummer waarop ze het geld kunnen uitbetalen. Uw rekeningnummer is veranderd en u wilt dit doorgeven, bijvoorbeeld voor teruggaaf inkomstenbelasting. Hoe u dat doet hangt er vanaf of u particulier bent of ondernemer: Particulier Gaat het om een rekeningnummer voor toeslagen of inkomstenbelasting/bijdrage Zorgverzekeringswet én is het nieuwe nummer een IBAN (rekeningnummer)? Dan kunt u het net als…

Meer lezen

Opgaaf wereldinkomen

Met het formulier Opgaaf wereldinkomen geeft u uw wereldinkomen aan door. U ontvangt dit formulier alleen, als u of uw toeslagpartner in een jaar buiten Nederland woonde, en een toeslag ontving, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hebt u een partner? Dan krijgt hij meestal ook een ‘Opgaaf wereldinkomen’. U hoeft zijn gegevens dus niet in te vullen op uw formulier. Vermeld alleen uw eigen inkomensgegevens en aftrekposten. Met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ doet…

Meer lezen

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw persoonlijke situatie? Kijk dan of deze wijziging gevolgen heeft voor uw voorlopige aanslag, en hoe u de wijziging van uw voorlopige aanslag doorgeeft. Geef uw wijzigingen altijd door. Als uw voorlopige aanslag te laag is, moet u na afloop van het jaar bijbetalen. Bovendien moet u dan belastingrente betalen. Maandelijks belasting terugkrijgen of betalen Betaalt u maandelijks belasting of krijgt u maandelijks belasting terug? Geef uw wijziging(en) dan door met het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen'. U kunt dit formulier online bestellen. U vult…

Meer lezen

P-formulier

U doet aangifte met het P-formulier als u: een aangiftebrief hebt ontvangen in een bepaald jaar binnenlands belastingplichtig was, maar niet in Nederland woonde niet online aangifte doet voor binnenlands belastingplichtigen op het moment dat u aangifte doet, niet in Nederland woont in een bepaald jaar in Nederland belastingplichtig en/of premieplichtig was U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat. Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen. P-formulier aanvragen Het P-formulier vraagt u aan bij…

Meer lezen

M-formulier

U doet aangifte met het M-formulier als u maar een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, omdat u in dat jaar bent geïmmigreerd naar Nederland of geëmigreerd uit Nederland, dus bijvoorbeeld naar Spanje. U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat. Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen. Hebt u geen M-formulier ontvangen en wilt u aangifte doen over een bepaald jaar? Dan kunt u het M-formulier online aanvragen. Het M formulier is…

Meer lezen

C-formulier

U doet aangifte met het C-formulier als u: een aangiftebrief hebt ontvangen buitenlands belastingplichtig bent niet online aangifte doet gedurende een heel jaar buiten Nederland woonde (dit geldt niet voor uitgezonden overheidspersoneel) in een bepaald jaar in Nederland belastingplichtig en/of premieplichtig was U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat. Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen. C-formulier 2018 aanvragen Het C-formulier vraagt u aan bij de BelastingTelefoon Buitenland. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.…

Meer lezen

Aangifte voor buitenlands belastingplichtigen

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel inkomen in Nederland uit werk en woning, aanmerkelijk belang en sparen en beleggen? Dan bent u een ‘buitenlands’ belastingplichtige. U moet in Nederland aangifte doen als u: een aangiftebrief hebt ontvangen geen aangiftebrief hebt ontvangen, maar in het afgelopen jaar wel inkomsten uit Nederland had waarover u meer dan € 46 belasting moet betalen. Of een teruggave verwacht van € 15 of meer. Geld terugvragen over een jaar kan nog tot en met 5 jaar na afloop van dat jaar, dus over het jaar 2018…

Meer lezen

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Kwalificerend buitenlandse belastingplicht? Dát klinkt ingewikkeld. Het komt hierop neer: woont u buiten Nederland en betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland? Dan hebt u ook recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dan dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken. Wij gaan er vanuit, dat u in Spanje woont. Dan moeten we eerst weten welk deel van uw inkomen uit Nederland komt. En waarover u dus belasting betaalt in Nederland. Betaalt u over bijna uw hele inkomen…

Meer lezen

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021