Kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Kwalificerend buitenlandse belastingplicht? Dát klinkt ingewikkeld.

Het komt hierop neer: woont u buiten Nederland en betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland? Dan hebt u ook recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dan dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken.

Wij gaan er vanuit, dat u in Spanje woont.

Dan moeten we eerst weten welk deel van uw inkomen uit Nederland komt. En waarover u dus belasting betaalt in Nederland.

Betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland?

Uw totale inkomen telt hiervoor mee, dus uw inkomen uit Nederland en andere landen samen. Betaalt u over minimaal 90% daarvan belasting in Nederland? Dan bent u kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Twijfelt u hierover? Geen nood.

Vul de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen in.

De Nederlandse belastingdienst checkt dan of u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent.

U leest dat in het eerste invulscherm van uw aangifteformulier.

U hebt dan recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. En u kunt aangifte doen samen met uw fiscale partner, áls hij of zij ook kwalificerend buitenlands belastingplichtige is.

Betaalt u over minder dan 90% van uw inkomen belasting in Nederland?

Dan bent u een niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

U geeft uw inkomen uit Nederland en uw bezittingen in Nederland aan met de online aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Stuur ons een inkomensverklaring

Die inkomensverklaring downloadt u van onze site en laat u ondertekenen door de belastingdienst van uw woonland.

Doe dit zo snel mogelijk na uw aangifte. Hoe het precies werkt, leest u bij Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

Aangifte 2018 voor buitenlandse belastingplichtigen

(bron: Belastingdienst Nederland)

Reacties zijn gesloten.

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021