Aangifte voor buitenlands belastingplichtigen

Aangifte voor buitenlands belastingplichtigen

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel inkomen in Nederland uit werk en woningaanmerkelijk belang en sparen en beleggen? Dan bent u een ‘buitenlands’ belastingplichtige. U moet in Nederland aangifte doen als u:

  • een aangiftebrief hebt ontvangen
  • geen aangiftebrief hebt ontvangen, maar in het afgelopen jaar wel inkomsten uit Nederland had waarover u meer dan € 46 belasting moet betalen. Of een teruggave verwacht van € 15 of meer. Geld terugvragen over een jaar kan nog tot en met 5 jaar na afloop van dat jaar, dus over het jaar 2018 kunt u nog tot en met 31 december 2023 geld terug vragen.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige of niet?

Woont u buiten Nederland en betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland? Dan hebt u ook recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dan dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken. U bent dan een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U, en eventueel uw partner, moet dan wel een inkomensverklaring uit uw woonland kunnen overleggen.

Wanneer aangifte doen?

Buitenlands belastingplichtigen moeten vóór 1 juli 2019 aangifte doen. U kunt de Nederlandse belastingdienst wel om uitstel vragen.

Hoe doe ik aangifte?

In de meeste gevallen kunt u online aangifte doen. In een aantal gevallen moet u aangifte doen met een formulier. Het is noodzakelijk dat u een aantal persoonlijke gegevens en gegevens over inkomen, bankrekeningen en wonen bij de hand hebt als u aangifte doet.

Online aangifte doen

Online aangifte doet u via Mijn Belastingdienst. Daarvoor hebt u DigiD of een gebruikersnaam met wachtwoord nodig.

U kunt Accountnet ook verzoeken om namens u aangifte te doen.

Het is helaas niet mogelijk om een machtigingscode te gebruiken bij de C-aangifte.

Aangifte op papier

U kunt geen online aangifte doen als u:

  • in het betreffende jaar in meer dan 2 landen woonde
  • een deel van een jaar in Nederland woonde
  • niet in Nederland woont, geen DigiD hebt en aangifte moet doen als binnenlands belastingplichtige. Hieronder vallen bijvoorbeeld de door Nederland naar het buitenland uitgezonden rijksambtenaren.
  • aangifte doet voor een overledene

In dat geval gebruikt u een van de volgende formulieren:

  • Buitenlands belastingplichtigen gebruiken het C-formulier.
  • Binnenlands belastingplichtigen gebruiken het P-formulier. Dat geldt ook voor naar het buitenland uitgezonden rijksambtenaren.
  • Mensen die in 2018 naar of uit Nederland zijn gemigreerd, doen aangifte met het M-formulier. Deze zeer uitgebreide en ingewikkelde aangifte kan nooit online.
  • Voor het doen van de aangifte over een jaar voor een in dat opvolgende jaar overleden persoon gebruikt u het P-formulier. Had de overledene een onderneming? Dan gebruikt u voor de aangifte het F-formulier. Voor de aangifte over het jaar van overlijden gebruikt u altijd een F-formulier.

U bestelt de formulieren bij de BelastingTelefoon Buitenland. Het M-formulier kunt u ook online aanvragen.

Geen bijlagen

De belastingdienst verwerkt uw aangifte geautomatiseerd. Stuur daarom geen bijlagen mee met uw aangifte, tenzij daar in het aangifteformulier uitdrukkelijk om gevraagd wordt. Doet u aangifte met een papieren aangifteformulier, hecht de aangiftebladen dan niet aan elkaar of aan het voorblad.

Het is zeer verstandig om de aangifte door een belastingadviseur te laten verzorgen, zoals Accountnet

Wanneer krijgt u bericht over uw aangifte?

Is uw aangifte vóór 1 april van het jaar binnen? Dan krijgt u meestal vóór 1 juli van dat jaar een voorlopige aanslag. Doet u op of na 1 april aangifte? Dan streeft men ernaar om u een bericht te sturen binnen 3 maanden nadat u aangifte hebt gedaan. 

Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan lukt het niet om u voor 1 juli bericht te sturen. U ontvangt ook geen voorlopige aanslag.

Reacties zijn gesloten.

Proudly powered by AIM Accountnet Internet Media SL copyright (c) 2007-2021