Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw persoonlijke situatie? Kijk dan of deze wijziging gevolgen heeft voor uw voorlopige aanslag, en hoe u de wijziging van uw voorlopige aanslag doorgeeft. Geef uw wijzigingen altijd door. Als uw voorlopige aanslag te laag is, moet u na afloop van het jaar bijbetalen. Bovendien moet u dan belastingrente betalen. Maandelijks belasting terugkrijgen of betalen Betaalt u maandelijks belasting of krijgt u maandelijks belasting terug? Geef uw wijziging(en) dan door met het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen'. U kunt dit formulier online bestellen. U vult het formulier in…continue reading →

P-formulier

U doet aangifte met het P-formulier als u: een aangiftebrief hebt ontvangen in een bepaald jaar binnenlands belastingplichtig was, maar niet in Nederland woonde niet online aangifte doet voor binnenlands belastingplichtigen op het moment dat u aangifte doet, niet in Nederland woont in een bepaald jaar in Nederland belastingplichtig en/of premieplichtig was U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat. Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen. P-formulier aanvragen Het P-formulier vraagt u aan bij de BelastingTelefoon Buitenland. Houd…continue reading →

M-formulier

U doet aangifte met het M-formulier als u maar een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, omdat u in dat jaar bent geïmmigreerd naar Nederland of geëmigreerd uit Nederland, dus bijvoorbeeld naar Spanje. U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat. Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen. Hebt u geen M-formulier ontvangen en wilt u aangifte doen over een bepaald jaar? Dan kunt u het M-formulier online aanvragen. Het M formulier is zeer uitgebreid en…continue reading →

C-formulier

U doet aangifte met het C-formulier als u: een aangiftebrief hebt ontvangen buitenlands belastingplichtig bent niet online aangifte doet gedurende een heel jaar buiten Nederland woonde (dit geldt niet voor uitgezonden overheidspersoneel) in een bepaald jaar in Nederland belastingplichtig en/of premieplichtig was U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat. Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen. C-formulier 2018 aanvragen Het C-formulier vraagt u aan bij de BelastingTelefoon Buitenland. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De (aanvullende) toelichting bij…continue reading →

Aangifte voor buitenlands belastingplichtigen

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel inkomen in Nederland uit werk en woning, aanmerkelijk belang en sparen en beleggen? Dan bent u een ‘buitenlands’ belastingplichtige. U moet in Nederland aangifte doen als u: een aangiftebrief hebt ontvangen geen aangiftebrief hebt ontvangen, maar in het afgelopen jaar wel inkomsten uit Nederland had waarover u meer dan € 46 belasting moet betalen. Of een teruggave verwacht van € 15 of meer. Geld terugvragen over een jaar kan nog tot en met 5 jaar na afloop van dat jaar, dus over het jaar 2018 kunt u nog…continue reading →

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Kwalificerend buitenlandse belastingplicht? Dát klinkt ingewikkeld. Het komt hierop neer: woont u buiten Nederland en betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland? Dan hebt u ook recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dan dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken. Wij gaan er vanuit, dat u in Spanje woont. Dan moeten we eerst weten welk deel van uw inkomen uit Nederland komt. En waarover u dus belasting betaalt in Nederland. Betaalt u over bijna uw hele inkomen belasting in Nederland?…continue reading →

Omzetbelasting : IVA

Wie is er belastingplichtig voor de IVA ? Alle natuurlijke of rechtspersonen, ingezetenen of niet-ingezetenen, die zelfstandige en onafhankelijke commerciële activiteiten verrichten zijn verplicht IVA-aangifte te doen. Voor de IVA-registratie en aangifte gebruikt men in Spanje het normale belastingnummer, dat o.a. ook voor de inkomstenbelasting van toepassing is. Dus uw NIE nummer (voor particuliere niet Spanjaarden) of het CIF nummer (fiscaal nummer van een rechtspersoon) is ook uw IVA / BTW nummer. Waarover wordt IVA geheven ? IVA wordt geheven over de levering van goederen, het verlenen van diensten en de invoer in…continue reading →

Belastingen voor bedrijven

Vennootschapsbelasting (Impuesto de Sociedades) Het standaard tarief van de vennootschapsbelasting in Spanje is 25%. Speciale belastingtarieven zijn verschuldigd voor bijzondere bedrijven zoals: beleggingsfondsen ziekenfondsen coöperaties (met uitzondering van capital gains)  non-profit instellingen  en nieuwe bedrijven (eerste 2 winstgevende jaren 15%) onder voorwaarden, echter niet voor al bestaande buitenlandse bedrijven die een Spaans bedrijf oprichten. Spaanse binnenlandse vennootschappen en filialen van buitenlandse bedrijven (sucursales)  zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting over alle bronnen van inkomsten en vermogenswinsten, van waaruit ook afkomstig. Een vennootschap wordt behandeld als inwoner van Spanje als het wordt opgenomen in Spanje,…continue reading →

Verhuizen naar Spanje

Als u niet meer in Nederland woont, maar in Spanje, of u gaat in Spanje wonen, dan moet u het nieuwe adres aan de Nederlandse belastingdienst doorgeven. U geeft dan uw adreswijziging door met het formulier Adreswijziging buiten Nederland doorgeven. Vul het formulier in, druk het af, zet uw handtekening erop en verstuur het. Het adres staat op het formulier. Zodra de Nederlandse belastingdienst uw wijziging binnen heeft, duurt de verwerking ervan nog ongeveer 3 weken. (bron belastingdienst) Een vraag stellen of meer informatie ?   Klik hier !continue reading →

Vrijstelling belastinginhouding

"Verklaring belastingplicht woonland". Om vrijgesteld te worden van loonheffingen in Nederland (of België) moet u in Spanje herkent worden als fiscaal inwoner van dat land. U bent fiscaal inwoner van Spanje als u fiscaal resident bent en dus belastingplichtig voor uw wereldinkomen. Dat kan u als volgt bewijzen: U stuur een kopie op van uw meest recente belastingaanslag met de daarbij behorende aangifte uit Spanje. U laat de daarvoor bestemde verklaring door de belastingdienst in Spanje invullen en ondertekenen en stuurt deze mee bij de aanvraag voor vrijstelling van loonheffing. Deze verklaring wordt…continue reading →