U doet aangifte met het M-formulier als u maar een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, omdat u in dat jaar bent geïmmigreerd naar Nederland of geëmigreerd uit Nederland, dus bijvoorbeeld naar Spanje.

U moet aangifte doen vóór de inzenddatum die op de aangiftebrief staat.

Als u meer tijd nodig hebt voor het invullen van de aangifte, kunt u vóór die datum uitstel aanvragen.

Hebt u geen M-formulier ontvangen en wilt u aangifte doen over een bepaald jaar? Dan kunt u het M-formulier online aanvragen.

Het M formulier is zeer uitgebreid en kan alleen op papier ingevuld worden.

De invulling is zeer tijdrovend en omslachtig, zodat u dit beter kunt uitbesteden aan een belasting adviseur, echter deze zal een fors bedrag berekenen voor deze werkzaamheden, omdat men veel tijd kwijt is aan deze eenmalige aangifte.