De brochure van Accountnet met de einde jaarstips over 2019 is er weer.

In deze publicatie hebben we de belangrijkste fiscale tips en aandachtspunten op een rij gezet voor particulieren en ondernemers die belangen hebben in Nederland en Spanje.

Zowel residenten als niet-residenten kunnen hun voordeel hebben bij deze tips, afhankelijk van waar hun fiscale woonplaats is in Spanje of in Nederland.

Elke tip wordt voorafgegaan door een vlag, zodat u kunt zien of de tip betrekking heeft op de Spaanse of Nederlandse fiscale wetgeving.

Deze uitgave is bestemd voor bedrijven en particulieren, afhankelijk van het betreffende onderwerp.

De tips zijn gebaseerd op de huidige (fiscale) wetgeving en jurisprudentie.

Wij hebben er doelbewust voor gekozen om dit document niet in te delen in hoofdstukken, omdat de kans dan groot is, dat u bepaalde tips niet leest.

Het kan natuurlijk niet anders, dan dat deze publicatie alleen geschreven is om in zijn algemeenheid tips te geven, die nooit op uw eigen persoonlijke situatie gebaseerd kunnen
zijn.

Neem dus bij vragen altijd contact op met uw Accountmanager, om een afspraak te maken, om uw eigen persoonlijke situatie bespreken.